Επιστροφές

Επιστροφές μπορούν να γίνουν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί από τον πελάτη, να  επιλέξει το κλικ " επιστροφή" στο κάτω μέρος της σελίδας και στην συνέχεια να συμπληρώσει τα σχετικά στοιχεία και να αποστέλλει ηλεκτρονικά την αίτηση επιστροφής.

Η αίτηση στην συνέχεια θα βρίσκεται υπό εξέταση και θα γίνει δεκτή αν οι προϋποθέσεις είναι ικανοποιητικές.

 

Επιστροφή προϊόντος :

Αυτό μπορεί να γίνει λόγο : Καταστροφής κατά την αποστολή, Ελαττωματικού προϊόντος, Παραλαβής λάθους προϊόντος.  

 

 

Επιστροφή προϊόντος και επιστροφή χρημάτων :

      Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει παραβιαστεί η συσκευασία

© Copyright 2012, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Με την υποστήριξη του SigmaSHOP